Agrospol Malý Bor, a.s.

Title
Přejít na obsah
AGROSPOL Malý Bor, a.s.
AGROSPOL, Malý Bor a.s. je akciová společnost, zaměřená na zemědělskou prvovýrobu.

Hospodaří na cca 2.250 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami.

Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. AGROSPOL chová cca 1.630 ks skotu, z toho 800 vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene s celkovou roční produkcí kolem 8,1 mil. litrů mléka. Součástí chovu je stádo masných krav bez tržní produkce mléka a výkrm býků masných plemen.

Živočišná výroba je realizována v moderních stájích, plně odpovídajících požadavkům na welfare zvířat a předpisům ohledně skladování kejdy.

Rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin, řepky a průmyslových brambor.
KONTAKT
Malý Bor 144
341 01 Horažďovice
okres Klatovy

Telefon 376 512 695

IČO 49195492
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 351.

info@agrospolmalybor.cz
.
předseda představenstva Ing. Josef Holub
ředitel a prokurista a.s. Ing. Zdeněk Částka
vedoucí rostlinné výroby Ing. Pavel Nováček
vedoucí živočišné výroby Ing. Jitka Šmídová
FOTOGRAFIE
Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. "o ochraně spotřebitele" se poskytuje spotřebiteli informace, že subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení
spotřebitelských sporů je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz
Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla společnost Agrospol Malý Bor, a.s., vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

Návrat na obsah